PHÒNG TUYỂN SINH VÀ TRUYỀN THÔNG

Cơ sở chính tại Vĩnh Phúc:

- Địa chỉ: Km5, thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
- Điện thoại: 0981266225
- Emai: tuyensinhchinhquy@tv-uni.edu.vn
- Website: tuyensinh.tv-uni.edu.vn

Bản đồ cơ sở Vĩnh Phúc:

Văn phòng đại diện và cơ sở thực hành tại Hà Nội

- Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa C, Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.
- Điện thoại: 0981266225
- Emai: tuyensinhchinhquy@tv-uni.edu.vn
- Website: tuyensinh.tv-uni.edu.vn

Bản đồ cơ sở thực hành tại Hà Nội:

0981266225
3644055850509550334