Thông báo xét tuyển bổ sung Đại học chính quy năm 2022

Trường Đại học Trưng Vương thông báo xét tuyển bổ sung Đại học chính quy năm 2022 với 8 ngành đào tạo


📬 Email: tuyensinh@dhtv.edu.vn
👉Website: http://tv-uni.edu.vn/ và https://tuyensinh.tv-uni.edu.vn/
👉Fanpage: https://www.facebook.com/TrungVuongUniversity

0981266225
3644055850509550334